2021-01-08 21:30:37

Kako dalje nakon potresa?

Nova serija potresa je zatresla naš kraj. Iako i sami prestrašeni, uznemireni ili tužni, roditelji su i dalje najveća podrška uplašenom djetetu. Ako niste sigurni kako pružiti podršku svom djetetu, savjete možete potražiti u letku Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju ERF-a Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?

Nekoliko potresa, posebice u godini pandemije, i tjednima nakon podrhtavanja ostavljaju trag na svakodnevnom funkcioniranju djece i odraslih. U ovim neizvjesnim i izazovnim vremenima koji su prožeti strahom i  tugom roditelji se često pitaju – „Jesu li moje rekacije normalne?“ kao i „Jesu li reakcije moje djece normalne?“ Je li normalno osjećati strah cijelo vrijeme? Biti tužan? Ljutiti se? Ili pak, osjećati se kao da se ništa nije dogodilo?

U ovim nenormalnim vremenima svaka reakcija je NORMALNA.

 

Kao i odrasli, i djeca pokazuju širok raspona reakcija na izvanrednu situaciju.

 

Djeca predškolske dobi najčešće pokazuju ova ponašanja:

Plač koji je teško kontrolirati Strah od odvajanja, samoće i mraka Promjene u apetitu Iritabilnost, razdražljivost Osjetljivost na najmanje zvukove Regresivna ponašanja (npr.dijete koje je prestalo cuclati prst ponovno počinje cuclati prst)

 

Kod školaraca nailazimo na ova ponašanja:

Povlačenje od vršnjaka Teškoće usnivanja i spavanja Intenzivna tuga Odbijanje odlazaka u školu Slabije poštivanje autoriteta Pojava novih strahova Psihosomatske poteškoće (glavobolja, mučnina...) Agresivno ponašanje Promjene u apetitu

 

Adolescenti često pokazuju sljedeća ponašanja:

Iritabilnost i razdražljivost „Acting out“ ( npr. lupanje vratima) Osjećaj bespomoćnosti i beznađa Pretjerana pobuđenost, nemogućnost umirivanja Ravnodušnost i nezainteresiranost Izoliranje od obitelji i vršnjaka Preokupiranost potresom i sličnim prirodnim katastrofama Promjene u apetitu i snu Pojačani strahovi i brige

 

Djeca najčešće pitaju roditelje hoće li biti još potresa. Mnogi roditelji žele umiriti dijete pa obećaju da neće više biti potresa. To nije mudro jer u slučaju ponovljenog podrhtavanja dijete gubi povjerenje u roditelja i time se narušava odnos. Bolje je djetetu reći da to ne možemo predvidjeti, ali mu možemo obećati zaštitu i pomoći vratiti sigurnost tako da ćemo s njim napraviti plan za slučaj ponovnog potresa.

Ako Vaše dijete i mjesec – dva nakon potresa još uvijek pokazuje snažne promjene u ponašanju i doživljavanju (strah od jakih zvukova, promjene apetita i slično), a te promjene utječu na njegovo svakodnevno funkcioniranje u obitelji, školi ili među prijateljima, bilo bi dobro potražiti stručnu podršku.

 

Izvori:

Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju ERF-a, letak „Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?“ Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, letak „Djeca i obitelji prije, tijekom i nakon potresa“

Osnovna škola Vukovina